HEMA
toon

voordelen

Met een HEMA Zorgverzekering profiteert u van lage prijzen, een kortingskaart waarmee u 10% korting krijgt op bijna al uw HEMA aankopen en ouders kunnen gebruikmaken van de gratis kinderzorglijn. Aanvragen kan direct online.

lage prijzen

Goed verzekerd voor een lage premie, dat is echt HEMA. Bij HEMA kan dat al vanaf 69.- per maand. U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso. Wilt u weten hoe laag uw premie is? Bereken het snel en makkelijk. Gewoon hier op de site.

10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment

Op vertoon van uw HEMA zorgkaart ontvangt u in alle HEMA filialen 10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment.

kinderzorglijn

De kinderzorglijn is een adviesdienst toegespitst op kinderen. Bij de HEMA kinderzorglijn weten ze precies wie hulp kan geven aan uw kind. De kinderzorglijn is te bereiken op 088 222 43 43 tussen 8:30 en 19:00 uur.

verberg
toon

kortingskaart

Op vertoon van uw HEMA zorgkaart ontvangt u in alle HEMA filialen 10% korting op bijna het gehele HEMA assortiment. Met de kortingskaart krijgt u het hele jaar korting op bijna al uw aankopen bij HEMA. Ook op artikelen die al in de aanbieding zijn. Op een aantal artikelen zoals cadeaukaarten, verzekeringen en telecomproducten kunnen we geen korting geven. Ook op boeken kunnen we door de vaste boekenprijs geen korting geven. De volledige voorwaarden staan hieronder.

verberg
toon

basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht, bijvoorbeeld bij geboorte of immigratie, moet u een zorgverzekering hebben afgesloten. De overheid bepaalt wat er precies in de basisverzekering zit. Als u naar zorgaanbieders gaat die een overeenkomst met ons hebben, worden uw zorgkosten door ons rechtstreeks aan uw zorgaanbieder betaald. Bezoekt u een zorgaanbieder die geen overeenkomst met ons heeft, dan moet u de rekening eerst zelf betalen en krijgt u geen volledige vergoeding. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen premie. De HEMA Zorgverzekering is een naturaverzekering.

HEMA Zorgverzekering overzicht verberg
toon

eigen risico en eigen bijdrage basisverzekering

verplicht eigen risico

Om zorg betaalbaar te houden, stelt de overheid voor iedereen jaarlijks een wettelijk verplicht eigen risico vast. Dit is het bedrag dat iedereen vanaf 18 jaar moet meebetalen aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. In 2014 is dit een bedrag van 360.-. Dit betekent dat u in 2014 de eerste 360.- van uw zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende- en tandartsverzekeringen. Gebruikt u geen zorg, dan betaalt u ook geen eigen risico. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

Voor onderstaande zorg betaalt u geen eigen risico:

 • de behandelingen, consulten en visites van de huisarts;
 • verloskundige zorg & kraamzorg:
  • kraamzorg;
  • echografie voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap;
  • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.
 • hulpmiddelen in bruikleen;
 • zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • nacontroles van de donor, na een orgaandonatie.

vrijwillig eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u naast uw verplicht eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 500.- per kalenderjaar. U krijgt dan een korting op uw premie van 240.- per jaar. Het vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het verplicht eigen risico. Dit betekent dat wanneer u kiest voor het vrijwillig eigen risico, het totale eigen risico 860.- is.

verrekening eigen risico

Als wij de zorgkosten rechtstreeks vergoeden aan de zorgaanbieder, betaalt u het eigen risico achteraf aan ons via automatische incasso. Voor eigen risico bedragen hoger dan 200.- sturen we u een acceptgirokaart. Als u de nota eerst zelf hebt betaald, dan houden we het eigen risico in op de uitbetaling van deze nota.

eigen bijdrage

De meeste zorgkosten worden helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Hoe hoog die eigen bijdrage is, bepaalt de overheid. Als voor bepaalde zorgkosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het eigen risico. Voor onder andere onderstaande zorg betaalt u een eigen bijdrage:

 • hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen);
 • geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs);
 • kraamzorg;
 • zittend ziekenvervoer;
 • poliklinische bevalling zonder medische indicatie.

verberg
toon

aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen dekken zorgkosten die niet of maar gedeeltelijk door de basisverzekering worden vergoed, bijvoorbeeld kosten voor fysiotherapie of uitgebreidere kraamzorg. U heeft bij HEMA keuze uit drie aanvullende zorgverzekeringen: aanvullend 1, aanvullend 2 of aanvullend 3. Ouders die een aanvullende verzekering hebben, kunnen kinderen jonger dan 18 jaar op hun gezinspolis gratis meeverzekeren voor dezelfde aanvullende verzekering. Als ouders niet dezelfde aanvullende verzekering aanvragen, kunnen kinderen aangemeld worden voor de meest uitgebreide aanvullende verzekering van de ouders. HEMA Zorgverzekering kan een verzoek tot een aanvullende verzekering weigeren als u bij HEMA geen basisverzekering heeft gesloten.

aanvullend 1 aanvullend 2 aanvullend 3
premie 6.- premie 12.- premie 18.-
fysiotherapie 9x fysiotherapie 12x fysiotherapie 18x
spoedeisende zorg buitenland 100% 100% spoedeisende zorg buitenland 100% 100% spoedeisende zorg buitenland 100% 100%
voorbehoedsmiddelen
(voor vrouwen)
100%
voorbehoedsmiddelen
(voor vrouwen)
100%
voorbehoedsmiddelen
(voor vrouwen)
100%
eigen bijdrage
geneesmiddelen
max
€ 200
eigen bijdrage
geneesmiddelen
max
€ 200
orthodontie
voor kinderen
max
€ 2000
kraamzorg +
kraampakket
100%
verberg
toon

tandartsverzekering

In de basisverzekering is een standaarddekking voor tandartskosten opgenomen voor iedereen tot 18 jaar. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar kunt u verzekeren via aanvullend 3. Bent u ouder dan 18 jaar, dan biedt de HEMA Zorgverzekering voor tandartskosten uitkomst met de tandartsverzekering. U kiest zelf het bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn. Bij HEMA kunt u kiezen uit drie tandartsverzekeringen: tandarts 1, tandarts 2 en tandarts 3.

tandarts 1 tandarts 2 tandarts 3
premie 11.- premie 22.- premie 33.-
vergoeding 100% tot maximaal € 250 vergoeding 100% tot maximaal € 500 vergoeding 100% tot maximaal € 750
verberg
toon

zorgadviseur

De HEMA zorgadviseurs zoeken uw zorgvragen uit en zorgen eventueel voor afstemming tussen u en een zorgaanbieder. Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar een ziekenhuis waar u goed en snel terecht kunt. Of bieden u meer informatie over mogelijke behandelingen. En als u gaat verhuizen helpen ze u bij het vinden van een nieuwe huisarts, tandarts en fysiotherapeut. U krijgt geen zorgaanbieder opgelegd, u kunt zelf kiezen wat u doet:

 • geheel gratis voor iedereen;
 • één persoonlijk aanspreekpunt voor uw zorgvragen.

De HEMA zorgadviseurs zijn te bereiken op 088 222 43 21 tussen 8:30 en 19:00 uur. Wij helpen u graag verder.

verberg
toon

aanvragen

U kunt door het jaar heen nog onder bepaalde voorwaarden een HEMA Zorgverzekering aanvragen:

 • u bent ergens anders verzekerd, maar u bent niet zelf verzekeringnemer. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als u zelfstandig gaat wonen. Nadat u de HEMA Zorgverzekering online heeft aangevraagd, zullen wij de verzekering bij uw vorige verzekeraar voor u opzeggen vanaf de 1e dag van de volgende maand;
 • u kunt de verzekering ook tussentijds aanvragen als:
  • u uit het buitenland emigreert;
  • u uit militaire dienst gaat;
  • u in het buitenland woont en in Nederland gaat werken.
verberg
toon

eenvoudig wijzigen

wijzigen

U kunt al uw wijzigingen zelf doorvoeren in “mijn zorgoverzicht”.

De samenstelling van uw verzekeringspakket kunt u alleen wijzigen per 1 januari. Alleen kinderen die 18 jaar worden in het verzekeringsjaar kunnen hun verzekering tussentijds aanpassen. Zij gaan dan premie betalen.

Een aantal wijzigingen in uw persoonlijke situatie worden door de gemeente waar u woont aan ons doorgeven: naam, adres en overlijden.

Wijzigingen die u zelf z.s.m. aan ons moet doorgeven zijn: rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, geboorte, adoptie, militaire dienst en detentie.

Wordt u militair, dan wordt u bij ons uitgeschreven en moet u zich verzekeren bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Stuur ons in dit geval een kopie van uw bewijs van inschrijving van de SZVK.

Bij detentie in Nederland wordt uw zorgverzekering opgeschort. U blijft wel bij HEMA Zorgverzekering ingeschreven, maar u ontvangt geen zorg vanuit de basisverzekering. In deze periode krijgt u zorg aangeboden door het Ministerie van Justitie. Daarom betaalt u tijdens detentie in Nederland geen premie voor de basisverzekering en uw aanvullende- en tandartsverzekering worden beëindigd. Stuur ons in dit geval een kopie van de detentieverklaring van Justitie.

opzeggen per 1 januari

Wilt u de zorgverzekering van HEMA opzeggen? Dat kan jaarlijks per 1 januari. Stapt u in 2015 over naar een andere zorgverzekeraar dan regelt de andere zorgverzekeraar uw opzegging bij HEMA zodra uw aanvraag is binnengekomen.

tussentijds opzeggen

In de volgende situaties kunt u uw verzekering tijdens het lopende verzekeringsjaar opzeggen:

 • u bent bij HEMA verzekerd, maar u bent niet zelf verzekeringnemer. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of als u zelfstandig gaat wonen. Nadat u zich heeft aangemeld bij een andere zorgverzekeraar, zullen zij de verzekering bij HEMA Verzekeringen voor u opzeggen vanaf de 1e dag van de volgende maand.
 • u moet de verzekering tussentijds opzeggen als:
  • u naar het buitenland emigreert;
  • u in militaire dienst gaat;
  • u in het buitenland woont en niet langer in Nederland werkt;
  • u in Nederland woont en in het buitenland gaat werken.
 • u wilt niet instemmen met de door HEMA Zorgverzekering gewijzigde verzekeringsvoorwaarden. Uw opzegging moet dan binnen 30 dagen nadat wij de wijziging hebben gemeld bij ons binnen zijn. U kunt de verzekering niet opzeggen als de aanpassingen het gevolg zijn van wetswijzigingen.

U kunt hiervoor bellen met de klantenservice op 0900 411 41 14.

verberg
toon

voorwaarden

Bang voor kleine lettertjes? Bij de HEMA Zorgverzekering hoeft dat niet. Wij leggen u graag precies uit waar u aan toe bent. Daarom hebben we onze verzekeringsvoorwaarden voor u opgeschreven in duidelijke, leesbare taal.

verberg
{message}

{title}

{message}